Paarse werking

Voor welke kinderen?

Deze werking bestaat uit 6 klassen. De kinderen binnen deze werking hebben een kalenderleeftijd van 6 tot 14 jaar.  

 

Deze leerlingen komen moeilijker tot leren en daarom wordt op het tempo van de leerling en met veel herhaling gewerkt. Tijdens werksessies wordt er gewerkt in kleinere groepen of individueel. Voor andere vakken is het belangrijk dat kinderen klassikaal of klasoverschrijdend kunnen werken. Ook redzaamheid, functioneel rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden zijn belangrijk in deze werking. 

 

De leerlingen uit deze werking stromen door naar OV 1, OV 2 of OV 3. Jaarlijks wordt er echter bekeken of er een doorstroming naar de gele of groene werking mogelijk is.


Onze aanpak?

Algemeen onderbouw

  • Leeraanbod komt dagelijks aan bod, waarbij er nieuwe leerstof wordt aangeleerd maar ook ruimte is voor voldoende herhaling. Elk kind op eigen tempo met aandacht voor voldoende rustmomenten..
  • Kinderen kunnen functioneren in groep.
  • Klemtoon ligt op welbevinden, schoolse vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, stimuleren van communicatieve en (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, aanleren van vrijetijdsinvullingen,...
  • Aandacht voor sociaal- emotioneel functioneren, persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid.
  • Doorstroom: Lagere school (paarse of groene werking)


Vissenklas: Lagere schoolleerlingen met een startend schools leeraanbod (kalenderleeftijd: 6j-9j)


Pinguïnklas: Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 1ste - 2de leerjaar (kalenderleeftijd: 8j-10j)


Dolfijnenklas: Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 2de - 3de leerjaar (kalenderleeftijd: 8j-10j)Algemeen bovenbouw

  • Kinderen kunnen goed functioneren in groep of kunnen andere kinderen in hun nabijheid goed verdragen.
  • Klemtoon ligt op welbevinden, redzaamheid (persoonlijke, huishoudelijke, maatschappelijke), schoolse vaardigheden, stimuleren van communicatie en sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, aanleren van vrijetijdsinvulling,…
  • Leeraanbod komt dagelijks aan bod waarbij er nieuwe leerstof wordt aangeleerd, maar ook ruimte is voor voldoende herhaling. Elk kind op eigen tempo met aandacht voor voldoende rustmomenten.
  • Doorstroom: Lagere school: (paarse, groene werking) of BUSO (OV 1, OV 2 of OV 3)


Koalaklas: Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 1ste - 2de - 3de leerjaar (kalenderleeftijd 10-13j)


Flamingoklas: Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 2de - 3de - 4de leerjaar (kalenderleeftijd: 10j-13j).


Tijgerklas: Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod op niveau 1ste – 2e leerjaar (kalenderleeftijd: 9j-13j). Leeraanbod wordt erg functioneel ingevuld. We stappen af van de werkboeken (tijdens de rekenlessen) en leren al doende: met losse werkblaadjes, met veel materiaal, op een speelse manier,… .


Leeuwenklas: Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 3de - 4de leerjaar. (Kalenderleeftijd 10j-13j)


 

Klassen