Leerlingen van de tijgerklas werken op niveau 1e-2e leerjaar en krijgen daarbij zoveel mogelijk zelfredzame vaardigheden aangeleerd.

De focus in de tijgerklas ligt vooral op het welbevinden, sociale en communicatieve vaardigheden, redzaamheid, schoolse vaardigheden en vrijetijdsvaardigheden. 

Er wordt verwacht dat de kinderen zowel zelfstandig kunnen werken als in groep de lessen (activiteiten en theoretische lessen) kunnen volgen. 

Tijdens de werksessies werken we in kleine groepjes, zodat elke leerling op zijn/haar eigen tempo/niveau kan werken en hierbij zo goed mogelijk begeleid kan worden. Tijdens de rekenlessen stappen we af van de werkboeken. Deze lessen krijgen meer een functionele invulling.


Leerlingen uit deze klas stromen meestal door naar OV1 of OV2 in het BuSO.


Kern: functioneel cognitief aanbod, (korte) werksessies, redzaamheid, sociale en communicatieve vaardigheden, vrijetijdsvaardigheden

 

 


 

Foto's & nieuws