Aanbod 

Onze school is een gesubsidieerde vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs type 2, 4 en 9.  

Zowel kleuters als lagere schoolkinderen met een verslag M-decreet voor type 2, type 4 of type 9 zijn welkom op onze school.

Tevens heeft onze school een vestigingsplaats voor type 9 in Turnhout, VIBO De Ring.