Leerlingen uit de pinguïnklas werken op niveau 1e leerjaar. Sociaal emotioneel situeren deze leerlingen zich einde tussen het einde van de kleuterschool en het 1e leerjaar. In deze klas zijn de voorbereidende vaardigheden rond schrijfmotoriek afgerond en zijn de leerlingen klaar om te starten met schrijven van letters. Er is wel nog een aanbod van schrijfmotorische oefeningen (bijvoorbeeld schrijfdans, fijne motoriek). De leerlingen in deze klas kunnen werksessies van 25 minuten aan. Ze hebben veel herhaling en een rustig tempo nodig om op die manier vooruitgang te bieden (motoriek, lees- en rekenniveau). We verwachten van deze leerlingen al enige zelfstandigheid die doorheen het school verder kan worden verdiept en uitgebreid.  


Kern: 1e leerjaar, herhaling + traag tempo, enige zelfstandigheid

Foto's & nieuws