• Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 1de - 2de leerjaar (kalenderleeftijd: 8j-10j).
  • Kinderen kunnen goed functioneren in groep.
  • Klemtoon ligt op welbevinden, persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid, schoolse vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, stimuleren van communicatieve en (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, aanleren van vrijetijdsinvullingen, aandacht voor sociaal- emotioneel functioneren…
  • Leeraanbod komt dagelijks aanbod (werkmomenten van 25 min) waarbij er nieuwe leerstof wordt aangeleerd maar ook ruimte is voor voldoende herhaling. Elk kind op eigen tempo met aandacht voor voldoende rustmomenten.
  • Doorstroom: Lagere school (paarse of groene werking).


Foto's & nieuws