• Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 1ste - 2de leerjaar (kalenderleeftijd: 8j-10j).
  • Kinderen kunnen functioneren in groep.
  • Accent ligt op welbevinden, persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid, schoolse vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, stimuleren van communicatieve en (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, invullen van vrije tijd…
  • Leeraanbod komt dagelijks aan bod (korte leermomenten 25min) waarbij er nieuwe leerstof wordt aangeleerd maar ook ruimte is voor voldoende herhaling. Elk kind op eigen tempo met aandacht voor voldoende rustmomenten en afwisseling.
  • Doorstroom: Lagere school (paarse of groene werking).


Foto's & nieuws