In de koalaklas zitten leerlingen die het groepsgebeuren kunnen verdragen en werksessies van +/- 25 minuten aankunnen. Deze leerlingen werken op niveau 2e leerjaar en maken nog evolutie op schools vlak. Sociaal emotioneel zijn deze leerlingen vaak nog vrij jong. In deze klas worden leerinhouden aangebracht via werkboeken, maar met minder werkdruk. De werksessies worden afgewisseld met voldoende ontspannings- en rustmomenten. Sociaal emotionele ontwikkeling en redzaamheid heeft in deze klaswerking een centrale plaats. 


Kern: 2e leerjaar, minder werkdruk, kortere werksessies, sociaal emotionele ontwikkeling

Foto's & nieuws