Leerlingen uit deze klas hebben motivatie om te leren en werken op niveau 1e , 2e en 3e leerjaar. Deze leerling kunnen een behoorlijk aantal werksessies (50 minuten) aan. Doorheen het jaar boeken ze cognitieve vooruitgang. In deze klas wordt het traject van het gewoon onderwijs zo goed mogelijk nagestreefd. Een goed werkhouding wordt in deze klas aangeleerd. Leerlingen in deze klas hebben baat bij structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid.


Kern: niveau 1e-3e leerjaar, sneller tempo van leren, langere en meer werksessies


Foto's & nieuws