Leerlingen uit deze klas hebben een intrinsieke (of andere) motivatie om te leren en werken op niveau 1e, 2e en 3e leerjaar. Deze leerling kunnen een behoorlijk aantal werksessies aan. Doorheen het jaar boeken ze cognitieve vooruitgang of kunnen ze deze gaan boeken. 


Kern: niveau 1e-3e leerjaar, sneller tempo van leren, langere en meer werksessies


Foto's & nieuws