• Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 1ste - 2de - 3de leerjaar. (Kalenderleeftijd 6j-10j).
  • Kinderen kunnen goed functioneren in een groep.
  • Klemtoon ligt erg op welbevinden, schoolse vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, stimuleren van sociale, communicatieve en (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, invulling van vrije tijd en aanleren van gepast sociaal gedrag. Ook redzaamheid heeft een plekje binnen deze werking. 
  • Leeraanbod komt dagelijks aanbod (25-50min werksessie)en gaat op een aardig tempo. Leerlingen krijgen nieuwe leerstof aangeboden maar indien nodig is er ruimte voor herhaling. 
  • Doorstroom: Lagere school (paarse of groene werking).


Foto's & nieuws