De voornaamste taak van onze orthopedagoog is waken over de kwaliteit van onze werking. 


Haar takenpakket bestaat uit:


  • Samen met de beleidskern waken over de kwaliteit van de werking
  • Opvolgen en organiseren van het leerlingvolgsysteem
  • Organiseren en opvolgen van klassenraden (intern overleg omtrent leerlingen)
  • Organiseren van navormingen van het personeel
  • Organiseren van de overgang naar secundaire scholen¬†
  • Waken over het welbevinden en draagkracht van personeel en kinderen
  • ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben en als meer gespecialiseerde hulp nodig is, op zoek gaan naar geschikte hulpverleners
  • Leerkrachten en ouders ondersteunen in het begeleiden van de kinderen
  • ...


Wie?