Groene werking

Voor welke kinderen?

Deze werking bestaat uit 2 klassen. De kinderen binnen deze werking hebben een kalenderleeftijd van 6 tot 14 jaar.  

 

Deze leerlingen kunnen een aardig werktempo aan en langere werkmomenten. Dagelijks wordt er nieuwe leerstof aangeboden maar is er ook ruimte voor herhaling indien nodig. Tijdens werksessies wordt er op maat van elke leerling gewerkt. Dit kan individueel zijn of in kleine groep. Andere vakken (WO, bollen,…) worden klasoverschrijdend aangeboden of mogelijk ook klassikaal. 

 

Naast het cognitieve leren is hier ook ruimte voor sociaal- emotionele en communicatieve vaardigheden en natuurlijk ook persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid. 

 

De leerlingen uit deze werking stromen door naar OV 1 MSO, OV 2, OV 3, OV 4 of het gewone secundaire onderwijs. Onze aanpak?

Zeehondenklas 

  • Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 1ste - 2de - 3de leerjaar. (Kalenderleeftijd 6j-10j).
  • Kinderen kunnen goed functioneren in een groep.
  • Klemtoon ligt erg op welbevinden, schoolse vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, stimuleren van sociale, communicatieve en (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, invulling van vrije tijd en aanleren van gepast sociaal gedrag. Ook redzaamheid heeft een plekje binnen deze werking. 
  • Leeraanbod komt dagelijks aanbod (25-50min werksessie)en gaat op een aardig tempo. Leerlingen krijgen nieuwe leerstof aangeboden maar indien nodig is er ruimte voor herhaling. 
  • Doorstroom: Lagere school (paarse of groene werking).


Zebraklas 

  • Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 4de, 5de of 6de leerjaar. (Kalenderleeftijd 9j-13j).
  • Kinderen kunnen goed functioneren in een groep.
  • Klemtoon ligt erg op welbevinden, schoolse vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, stimuleren van sociale, communicatieve en (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, invulling van vrije tijd en aanleren van gepast sociaal gedrag. Ook redzaamheid heeft een plekje binnen deze werking. 
  • Leeraanbod komt dagelijks aanbod (25-50min werksessie)en gaat op een aardig tempo. Leerlingen krijgen nieuwe leerstof op hun eigen tempo aangeboden. Indien nodig is er ruimte voor herhaling. 
  • Doorstroom: lagere school (paarse werking of BUSO (OV 1, OV 3, OV 4, gewoon secundair onderwijs).

Klassen