Tijdens het werken aan de totale ontwikkeling van de kinderen, samen met de andere teamleden, gaat onze aandacht vooral naar:

  • Stimuleren van de grove motoriek
  • Stimuleren van de fijne motoriek - schrijfmotoriek
  • Psychomotorische oefeningen
  • Stimuleren van de normale bewegingspatronen, stretching en spierversterking, Bobath-therapie
  • Opvolgen van orthopedische materialen
  • Sportinitiatie en vrijetijdsbesteding (fietsen, zwemmen, rolstoeldansen,…)
  • Hippotherapie
  • Ontspanningsoefeningen en bewegingspedagogiek van V. Sherborne


We werken klassikaal, groepsgebonden en individueel na observatie, testing en teamoverleg.

Wie?