Leerlingen uit de zebraklas werken op niveau 4e,5e,6e leerjaar. Deze klas is een echte "werkklas". De leerlingen uit deze klas beschikken over "normale tot randnormale" cognitieve vaardigheden. In deze klas hebben de leerlingen baat bij structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Wanneer deze kinderen naar het middelbaar onderwijs doorstromen streven we naar OV3, OV4 of het gewoon onderwijs. In deze klas wordt er veel aan psycho-educatie gewerkt en zijn er verwachtingen op het gebied van leren leren en studeren, planningen maken, huiswerk en werkhouding.


Kern: 4e,5e en 6e leerjaar, structuur en duidelijkheid, werkklas

Foto's & nieuws