In de vissenklas zitten leerlingen die nog niet klaar zijn om volledig te werken op niveau 1e leerjaar. Er wordt in deze klas ingezet op de voorbereidende vaardigheden, het aanleren van een werkhouding en welbevinden. 

Alle leerstof wordt op een speelse manier aangebracht met veel herhaling. De werkmomenten zijn kort en worden afgewisseld met spelmomenten.


Kern: 3e kleuterklas - 1e leerjaar, voorbereidende vaardigheden, korte werkmomenten


Foto's & nieuws