Wat maakt dat we zeggen dat een leerling wel/niet in deze klas op zijn plaats zit? 

  • We kijken naar het emotioneel welbevinden en naar het niveau. In de vissenklas zitten leerlingen die nog niet klaar zijn om volledig te werken op niveau 1e leerjaar. Alle leerstof wordt op een speelse manier aangebracht met veel herhaling. De werkmomenten zijn kort en afwisselend met spelen


Zijn er objectieve meetstaven (bv. vaardigheden/niveaus…) die we idealiter behalen met de leerling?

  • We werken aan de voorbereidende vaardigheden en op niveau 1e leerjaar. Elk kind heeft eigen niveau. Het schommelt tussen 3e kleuterklas en 1e leerjaar.

Waar onderscheidt deze klas zich mee van de andere klassen binnen de werking?

  • In deze klas zijn de werkmomenten het kortst en wordt er veel ingezet op welbevinden, voorbereidende vaardigheden, start werkhouding.

Foto's & nieuws