• Lagere schoolleerlingen met een startend schools leeraanbod (kalenderleeftijd: 6j-9j)
  • Kinderen kunnen functioneren in groep.
  • Klemtoon ligt op persoonlijke, maatschappelijke redzaamheid, beginnende schoolse vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, stimuleren van communicatieve en (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, invullen van vrije tijd…
  • Leeraanbod komt dagelijks aan bod waarbij er nieuwe leerstof wordt aangeleerd maar ook ruimte is voor voldoende herhaling. Elk kind op eigen tempo met aandacht voor voldoende rustmomenten.
  • Doorstroom: Lagere school (paarse of groene werking).


Foto's & nieuws