• Jonge kinderen die nood hebben aan aanbod 2e-3e kleuterklas (Kalenderleeftijd 5- 8j)
  • Kunnen functioneren in kleine groep 
  • Functioneren op uiteenlopende ontwikkelingsniveaus
  • Accent op vlak van leeractiviteiten op maat van elk kind, verwerven van (voor)schoolse vaardigheden, welbevinden, aanleren van communicatieve vaardigheden, leren invullen van vrije tijd (alleen of met meerdere kinderen), aanleren van functionele en persoonlijke redzaamheid, aanleren van sociaal aanvaardbaar gedrag, stimuleren van (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, ...
  • Doorstroom: Paarse, Gele of Groene werking


Foto's & nieuws