Leerlingen uit de lieveheersbeestjesklas kunnen al bepaalde taakjes zelfstandig uitvoeren. Het lukt hen ook om zelfstandig tot spel te komen (eventueel met hulp van een time timer). De leerlingen in deze klas begrijpen opdrachten (al dan niet verduidelijkt met picto’s) en kunnen gericht luisteren/kijken. In deze klas verwachten we dat communicatie tussen de leerkracht en de leerlingen mogelijk is.


Deze leerlingen kunnen functioneren in klasverband en kunnen werken/activiteiten doen in kleine groepjes. Doorheen het schooljaar verwerven leerlingen uit deze klas schoolse vaardigheden, leren ze hun vrije tijd invullen, zelfstandig keuzes maken en wordt functionele persoonlijke redzaamheid aangebracht. Het aanbod dat in deze klas gegeven wordt, situeert zich op het niveau van de 2e-3e kleuterklas.


Kern: Zelfstandigheid, gerichtheid, schoolse vaardigheden, functioneren in groep, maximale kalenderleeftijd : eerste leerjaar

Foto's & nieuws