Blauwe werking

Voor welke kinderen?

Deze werking bestaat uit 3 klassen. De kinderen binnen deze werking hebben een kalenderleeftijd tot maximum 8 jaar. Verstandelijk functioneren de leerlingen op peuter- of kleuterniveau. Wanneer de kinderen een kalenderleeftijd van 6 tot 8 jaar bereikt hebben, stromen ze door naar een andere werking naargelang de mogelijkheden en noden van het kind.

In deze werking liggen de accenten vooral op de algemene ontwikkelingsstimulatie en welbevinden. 

Onze aanpak?

Egeltjesklas

 • Jonge kinderen met ASS en/ of andere moeilijkheden die moeilijk functioneren in groep (Kalenderleeftijd: 2,5j- 7j)
 • Hebben echte doorgedreven gestructureerde (auti-)aanpak nodig met voldoende voorspelbaarheid, duidelijkheid en routines maar ook flexibiliteit
 • Functioneren op verschillende ontwikkelingsniveaus
 • Accenten op zich goed voelen contactname, basale stimulatie, communicatieve vaardigheden, algemene ontwikkelingsstimulatie, peuter-kleuterleeraanbod, invullen van vrije tijd, ...
 • Doorstroom: andere klas uit Blauwe of Gele werking

Bijtjesklas

 • Jonge kinderen die nood hebben aan aanbod kleuterniveau. (Kalenderleeftijd: 2,5j- 6j)
 • Individueler aanbod met nodige duidelijkheid en structuur
 • Kunnen functioneren in kleine groep
 • Functioneren op uiteenlopende ontwikkelingsniveaus
 • Accent op vlak van leeractiviteiten op maat van elk kind, welbevinden, aanleren van communicatieve vaardigheden, algemene ontwikkelingsstimulering, leren invullen van vrije tijd, ...
 • Doorstroom: andere klas uit de Blauwe werking of Gele werking

Lieveheersbeestjesklas

 • Jonge kinderen die nood hebben aan aanbod 2e-3e kleuterklas (Kalenderleeftijd 5- 7j)
 • Kunnen functioneren in kleine groep 
 • Functioneren op uiteenlopende ontwikkelingsniveaus
 • Accent op vlak van leeractiviteiten op maat van elk kind, verwerven van (voor)schoolse vaardigheden, welbevinden, aanleren van communicatieve vaardigheden, leren invullen van vrije tijd (alleen of met meerdere kinderen), aanleren van functionele en persoonlijke redzaamheid, aanleren van sociaal aanvaardbaar gedrag, stimuleren van (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, ...
 • Doorstroom: Paarse, Gele of Groene werking 

Klassen