Leerlingen uit de lamaklas bieden we een zinvolle dagbesteding. We werken samen aan hun redzaamheid. We oefenen hier vooral op huishoudelijke taken, aan- en uitkleden, tandenpoetsen, handen wassen… alles wat ze dagdagelijks nodig hebben. We besteden veel aandacht aan het welbevinden en de basisbehoeften van de leerling. Ze hebben veel nood aan structuur en dit proberen wij door te trekken in al onze activiteiten.


De leerlingen uit deze klas hebben complexe zorgnoden, de meesten van hen hebben een meervoudige beperking. Deze leerlingen hebben baat bij een gevoel van rust en veiligheid. De leerlingen in deze klas hebben een kalenderleeftijd van 2,13 jaar, mentaal functioneren ze op baby- , peuter- of kleuterniveau. In de klas wordt sterk ingezet op het aanbieden van basale activiteiten, het zintuigelijk laten exploreren van de wereld en het stimuleren van motorische en communicatieve vaardigheden.

Foto's & nieuws