Oranje werking

Voor welke kinderen?

Deze werking bestaat uit 2 klassen. De kinderen binnen deze werking hebben een kalenderleeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Verstandelijk functioneren de leerlingen op baby-, peuter- of kleuterniveau. Belangrijke klemtonen binnen de oranje werking zijn het welbevinden, zich goed voelen in de klas en basisveiligheid. Er is veel aandacht voor algemene ontwikkelingsstimulatie, basale en sensopatische stimulatie maar ook rust.

Onze aanpak?

Konijnenklas

  • Kinderen met erg complexe zorgnoden. Meeste kinderen hebben een meervoudige beperking. (Kalenderleeftijd: 2,5j- 13j)
  • Kinderen hebben nood aan rust en veiligheid. 
  • Accent ligt op een zinvolle dagbesteding, met hierin aandacht voor welbevinden en basisbehoeften van de kinderen. Aandacht gaat hier naar primaire relatiebevordering, verzorging, basale activiteiten, stimuleren van motorische vaardigheden, zintuiglijk exploreren van de wereld,…
  • Activiteiten worden aangeboden op maat van elk kind.  
  • Doorstroom: Afhankelijk van de noden kunnen deze leerlingen doorstromen naar elke werking of naar de BUSO school OV 1

Berenklas

  • Lagere schoolleerlingen met complexe zorgnoden. (Kalenderleeftijd: 6-13j)
  • Klas waarin veel structuur wordt geboden met veel voorspelbaarheid, duidelijkheid en visualisatie. De meeste leerlingen hebben een diagnose ASS gecombineerd met een andere beperking. 
  • Kinderen functioneren moeilijk in groep. Activiteiten worden individueel aangeboden.
  • Activiteiten worden op niveau van elk kind aangeboden met hierin de klemtoon op (zelf)redzaamheid en sensopathisch/ basaal spel. Hiernaast ook zintuiglijk exploreren van de wereld, algemene ontwikkelingsstimulatie, aanleren van communicatieve en motorische vaardigheden, invullen van vrije tijd, … 
  • Doorstroom: BUSO OV 1

Klassen