• Kinderen met erg complexe zorgnoden. Meeste kinderen hebben een meervoudige beperking. (Kalenderleeftijd: 2,5j- 13j).
  • Kinderen hebben nood aan rust en veiligheid. 
  • Accent ligt op een zinvolle dagbesteding, met hierin aandacht voor welbevinden en basisbehoeften van de kinderen. Aandacht gaat hier naar primaire relatiebevordering, verzorging, basale activiteiten, stimuleren van motorische vaardigheden, zintuiglijk exploreren van de wereld,…
  • Activiteiten worden aangeboden op maat van elk kind.  
  • Doorstroom: Afhankelijk van de noden kunnen deze leerlingen doorstromen naar elke werking of naar de BUSO school OV 1.

Foto's & nieuws