Leerlingen uit de konijnenklas bieden we een zinvolle dagbesteding met veel aandacht voor het welbevinden en de basisbehoeften van de leerlingen. De leerlingen uit deze klas hebben complexe zorgnoden, de meesten van hen hebben een meervoudige beperking. Deze leerlingen hebben baat bij een gevoel van rust en veiligheid. De leerlingen in deze klas hebben een kalenderleeftijd van 2,5-13 jaar, mentaal functioneren ze op baby-, peuter- of kleuterniveau. In de klas wordt sterk ingezet op het aanbieden van basale activiteiten, het zintuiglijk laten exploreren van de wereld en het stimuleren van motorische en communicatieve vaardigheden. 


Kern: Complexe zorgnoden, focus op welbevinden en basisbehoeften, 2,5-13 jaar

Foto's & nieuws