Wat maakt dat we zeggen dat een leerling wel/niet in deze klas op zijn plaats zit? 

  • Kinderen met erg complexe zorgnoden, meeste kinderen hebben een meervoudige beperking
  • Nood aan rust en veiligheid, welbevinden, basisbehoeften
  • Accent op zinvolle dagbesteding
  • Van 2,5 – 13 jaar

Zijn er objectieve meetstaven (bv. vaardigheden/niveaus…) die we idealiter behalen met de leerling?

  • Kinderen die nood hebben aan basale activiteiten, zintuiglijk exploreren van de wereld, stimuleren van motorische vaardigheden, communicatie vaardigheden
  • Baby, peuter, kleuter niveau

Waar onderscheidt deze klas zich mee van de andere klassen binnen de werking?

  • Wanneer de kinderen cognitief meer aanbod nodig hebben stromen ze door naar de blauwe werking
  • Oranje werking: Konijnenklas = kleuter en lagere school/ Berenklas = lagere school en meer nood aan structuur

Foto's & nieuws