De pauwklas, schaapklas en de koeklas werken steeds samen via keuzeactiviteiten. De nadruk ligt op redzaamheid (persoonlijk, maatschappelijk en huishoudelijk). We geven een functioneel leeraanbod.

Foto's & nieuws