Gele werking

Voor welke kinderen?

Deze werking bestaat uit 3 klassen. In deze werking zitten kinderen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een motorische beperking en/of ASS. 

De kinderen binnen deze werking hebben een kalenderleeftijd tussen de 6 en 14 jaar. 

De leerlingen uit deze werking stromen na hun lagere schoolleeftijd door naar OV 1.

Onze aanpak?

De pauwklas, de koeklas en de schaapklas werken steeds samen via keuzeactiviteiten. De nadruk ligt op redzaamheid (persoonlijk, maatschappelijk en huishoudelijk). We geven een functioneel leeraanbod.

  • Lagere schoolleerlingen (kalenderleeftijd 6-13j) die in groep kunnen functioneren
  • Accent van deze werking ligt op persoonlijke, maatschappelijke en huishoudelijke redzaamheid, individueel aangepast leeraanbod, invullen van vrije tijd, aanleren van sociaal aanvaardbaar gedrag en functionele communicatieve vaardigheden.  
  • Doorstroom: BUSO OV 1

Klassen