Leerlingen uit de egeltjesklas hebben baat bij een zeer doorgedreven auti-aanpak. Het bieden van structuur biedt voor deze leerlingen een meerwaarde aan de ontwikkeling en het welbevinden. In deze klas, en hiermee wordt het onderscheid met de andere kleuterklassen gemaakt, zijn weinig groepsactiviteiten aanwezig. Leerlingen krijgen hier individuele begeleiding, dit is mogelijk gezien de klasgroep ook kleiner is (maximum 6 leerlingen). Er wordt in deze klas weinig gebruikt gemaakt van verbale instructies (enkel korte instructies worden verbaal gegeven). Dit alles zorgt ervoor dat er een prikkelarme klas kan ontstaan waar de doorgedreven auti-aanpak toegepast kan worden.


Kern: Doorgedreven auti-aanpak, individuele begeleiding, kleine klasgroep, prikkelarm, maximale kalenderleeftijd : eerste leerjaar

Foto's & nieuws