• Jonge kinderen die nood hebben aan aanbod kleuterniveau (Kalenderleeftijd: 2,5j- 6j)
  • Individueler aanbod met nodige duidelijkheid en structuur
  • Kunnen functioneren in kleine groep
  • Functioneren op uiteenlopende ontwikkelingsniveaus
  • Accent op vlak van leeractiviteiten op maat van elk kind, welbevinden, aanleren van communicatieve vaardigheden, algemene ontwikkelingsstimulering, leren invullen van vrije tijd, ...
  • Doorstroom: andere klas uit de Blauwe werking of Gele werking


Foto's & nieuws