Leerlingen uit de bijtjesklas zijn in de mogelijkheid om deel te nemen aan het groepsgebeuren. Hierbij hebben de leerlingen geen constante individuele begeleiding nodig. Individuele begeleiding kent wel zijn plaatsje in de therapieën (logo, kine, ergo, ortho) die voorzien worden voor deze leerlingen wanneer dit nodig blijkt. In de bijtjesklas zitten onze kleuters die een aanbod instap, 1e en 2de kleuterklas nodig hebben. In deze klaswerking wordt getracht voldoende duidelijkheid en structuur te bieden.  


Kern: groepsactiviteiten in combinatie met individuele benadering, structuur, maximale kalenderleeftijd : eerste leerjaar


Foto's & nieuws