Leerlingen uit de berenklas hebben nood aan structuur, zelfredzaamheid en voldoende rustmomenten. De leerlingen in deze klas zijn allemaal tussen de 6 en de 12 jaar oud en functioneren op peuter- of kleuterniveau. Het gaat om leerlingen die geen lerend aanbod, maar wel begeleiding nodig hebben. Binnen deze klas kunnen de niveaus erg verschillen, maar wordt er toch steeds individueel gewerkt. De klaswerking van de berenklas kenmerkt zich door het bieden van veel structuur en weinig prikkels. Wanneer dit voor de leerling nodig is kunnen er meer rustmomenten en minder werkmomenten ingebouwd worden. Het uurrooster is flexibel, dit maakt dat er per dag gekeken kan worden wat de leerlingen nodig hebben. Redzaamheid bevorderen heeft een centrale plaats binnen de werking van deze klas. 


Kern: Geen lerend aanbod, veel structuur en weinig prikkels, rustmomenten, redzaamheid

Foto's & nieuws