Leerlingen uit de leeuwenklas werken op niveau 3e-4e-5e leerjaar en zijn sociaal-emotioneel bij de “groteren” van de school. Deze leerlingen hebben al een werkhouding (kunnen zelfstandig werken) en kunnen een werksessie van +/- 50 tot 75 minuten aan. Tijdens de werksessies wordt er vaak in werkboeken gewerkt en wordt er doorheen het jaar evolutie gemaakt. Ook in groep werken is een vaardigheid die leerlingen uit deze klas onder de knie hebben. Deze klas is een echte werkklas: er zijn verwachtingen op gebied van huiswerk en werkhouding. Het traject van het gewoon onderwijs wordt zo goed mogelijk nagestreefd. Leerlingen uit deze klas hebben baat bij structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.


Leerlingen uit deze klas stromen meestal door naar OV1MSO, OV3 of OV4 in het BuSO


Kern: 3e-4e-5e leerjaar, sociaal-emotioneel sterker, werksessies tot 75 minuten, structuur

Foto's & nieuws