Info

Tijdens dit oudercontact wordt het herfstrapport besproken met de ouders.