Schoolvervoer

Met de schoolbus:

De school organiseert gratis leerlingenvervoer voor rechthebbende leerlingen.  Voor een vlot verloop hebben we hiervoor ook enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Bij afwezigheid van uw kind altijd de busbegeleiding verwittigen.
  • Kinderen rijden nooit éénmalig mee met een andere bus.
  • Het busvervoer is voorzien tussen de deur van de school en de woonplaats.  Soms is het wel nodig om op een andere plaats op of af te stappen.  Bijvoorbeeld in een doodlopende straat.
Klik hier om naar de busbegeleiding te gaan

Met de auto:

  • Parkeer uw auto op de parking. Vooraan zijn er twee plaatsen beschikbaar voor minder mobiele kinderen.
  • 's Ochtends verwelkomen we jullie met je kind tot in de hal van de school.  Vanaf daar nemen wij de zorg voor je kind over.  
  • Bij het ophalen wacht u op de parking (of langs de andere kant voorbij de fietsenstalling) op het belsignaal.


Met de fiets of te voet:


  • Komt uw kind af en toe zelfstandig naar de school, dan meldt u dat telkens in de agenda.
  • Kinderen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling op school.
  • Zorg voor een goed fietsslot en een fiets die helemaal in orde is.
  • Vergeet ook geen fluohesje voor extra veiligheid van uw kind.