Aanmelden en inschrijven

Kennismakingsgesprek

Heeft u interesse in onze school? Wilt u onze school wat beter leren kennen?  Wilt u weten of wij het juiste aanbod kunnen bieden voor uw zoon of dochter? Dan maken we graag tijd voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op onze school.

Voor een kennismaking kan u bellen of mailen met de directeur of orthopedagoog. 

 Zij zullen u graag te woord staan en een antwoord geven op al uw vragen.


Aanmelden

Voor schooljaar 2023-2024 werkten we met een digitale aanmeldprocedure. Tijdens het schooljaar is het niet mogelijk om digitaal aan te melden.  Neem telefonisch contact op indien jullie graag een kennismakingsgesprek wensen.


Inschrijven

Indien u uw kind na aanmelding kan inschrijven, maken we een afspraak voor de inschrijving.  Onze sociaal verpleegkundige helpt u met de inschrijving.  Voor inschrijving brengt u volgende documenten mee:

  • Een kopie van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt (Kids-ID -of ISI+-kaart) en de verwantschap aantoont (trouwboekje of bewijs van gezinssamenstelling of een uittreksel van de geboorteakte)
  • Het verslag: u krijgt van het verwijzende CLB een verslag dat u aan de school bezorgt. 
  • Het rijksregisternummer (staat op ID-kaart) van je kind en van het gezinshoofd.
  • Klevertje van de mutualiteit 
Neem hier contact op met onze sociale dienst