• Lagere schoolleerlingen met een schools leeraanbod 2de - 3de leerjaar (kalenderleeftijd: 8j-12j).
  • Kinderen kunnen goed functioneren in groep.
  • Klemtoon ligt op welbevinden, persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid, schoolse vaardigheden, aanleren van een goede werkhouding, stimuleren van communicatieve en (fijn/schrijf)motorische vaardigheden, aanleren van vrijetijdsinvullingen, aandacht voor sociaal- emotioneel functioneren…
  • Leeraanbod komt dagelijks aanbod (werkmomenten van 25-50min) waarbij er nieuwe leerstof wordt aangeleerd maar ook ruimte is voor voldoende herhaling. Elk kind op eigen tempo met aandacht voor voldoende rustmomenten.
  • Doorstroom: Lagere school (paarse of groene werking).


Foto's & nieuws